MeertaligheidTegenwoordig worden in Nederland steeds meer kinderen twee- of meertalig opgevoed.
Kinderen tot ongeveer twaalf jaar zijn goed in staat om naast hun moedertaal nog één of meerdere talen te leren.
Tweetaligheid kan voor kinderen een voordeel zijn, omdat zij al op jonge leeftijd heel bewust met taal en taalverschillen leren omgaan.
Opgroeien met meer dan één taal is echter alleen een voordeel als de verschillende talen goed worden aangeboden en voldoende worden ondersteund.
Twee- of meertaligheid kan een probleem worden als deze gunstige omstandigheden ontbreken. Veel kinderen krijgen dan te maken met spraak- en taalachterstanden.

Problemen

  • Geringe woordenschat
  • Moeite met vervoegingen, verbuigingen en lidwoorden,
  • Afwijkende zinsbouw
  • Problemen met de articulatie
  • Problemen met intonaties en accenten
  • Moeite met onderscheiden van specifieke spraakklanken
  • Spellingproblemen