Logopedie Almelo informatieEerste afspraak
Op de afgesproken dag en tijd komt u naar de praktijk. U kan plaats nemen in de wachtkamer en de betreffende logopedist zal u daar ophalen.
Het is prettig als u de volgende papieren bij de hand heeft: 

  • Verzekeringsgegevens
  • Eventuele verslagen van eerdere onderzoeken op logopedisch gebied
  • Screeningslijst van de leerkracht (op scholen en peuterspeelzalen bekend)
  • Verwijsbrief van huisarts of specialist, indien van toepassing.

De eerste afspraak staat vooral in het teken van kennismaken en duidelijk krijgen wat de hulpvraag is.
Er zal gevraagd worden naar de (medische) voorgeschiedenis en in het geval van kinderen naar de algehele ontwikkeling. 
Indien mogelijk wordt er al een begin gemaakt met het logopedisch onderzoek.

 
Onderzoek
Afhankelijk van het probleem zal het logopedisch onderzoek 1 of meerdere sessies in beslag nemen.
De resultaten van het onderzoek worden besproken en er worden adviezen gegeven. 
Indien nodig zullen er afspraken gemaakt worden voor logopedische behandelingen.
De onderzoeksresultaten en conclusies worden schriftelijk vastgelegd en (met toestemming) verstuurd naar de verwijzer en andere betrokkenen (scholen, specialisten enz...).
Daarnaast is er ook met enige regelmaat (telefonisch) overleg met derden.

 

Praktische info over logopediepraktijk AlmeloBehandeling
De behandeling vindt in principe 1 keer in de week plaats en duurt een half uur.
Wij streven ernaar om wekelijks op dezelfde dag en tijd een afspraak te maken. Uitzonderingen zijn echter altijd mogelijk.
Het aantal sessies dat nodig is om het logopedische doel te bereiken is uiteraard afhankelijk van het probleem.
De oefeningen die gedaan zijn tijdens de behandeling worden veelal meegegeven in een oefenmap, zodat er thuis ook geoefend kan worden.
Ouders mogen altijd bij de behandeling aanwezig zijn, mits dit geen negatieve invloed heeft op het leerproces.

 
Afronding
Indien het logopedische doel bereikt is worden de behandelingen gestopt. Na 3 tot 6 maanden vindt er een controle plaats.

Aan-huis-behandeling
In enkele uitzonderlijke gevallen geven wij ook behandelingen aan huis van de client. Bijvoorbeeld bij mensen die bedlegerig zijn of bij (pasgeboren) baby's.
In deze gevallen moet op de verwijsbrief aangegeven staan dat aan huis behandeling geïndiceerd is.

Verhindering
Indien u de gemaakte afspraak met de logopediste niet na kan komen, moet u dat uiterlijk 24 uur vantevoren aan de logopediste of haar collega kenbaar maken.
Als u later afzegt kan de behandeling toch in rekening worden gebracht, 75%  van de kosten zijn dan voor uw eigen rekening. Gelukkig hoeven wij het verzuimtarief slechts zelden te declareren