VInformatie over articulatieproblemeneel jonge kinderen kunnen nog niet goed articuleren.
Een kind kan moeite hebben met het programmeren, afstemmen en controleren van de bewegingen die nodig zijn voor een juiste uitspraak.
Het kan ook zijn dat een kind woorden onvolledig uitspreekt.
Communiceren is moeilijk want het kind is niet goed te verstaan. Dit kan leiden tot frustratie.

Voorbeelden

 • Bepaalde klanken, delen van woorden of zinnen worden weggelaten
 • Klanken worden vervangen door andere klanken
 • Het spreektempo ligt te hoog
 • De uitspraak is nasaal
 • Slissen
 • Het kind is om een andere reden moeilijk te verstaan

 

Minimum spreeknormen 

 • Tot 1 jaar 
  Veel en gevarieerd brabbelen
 • 1 to 1,5 jaar 
  Verschillende klanken worden gevormd: p,b,m,t,d,f 
  Er worden meerdere lettergrepen gebruikt.
 • 1,5 tot 2 jaar 
  k en g worden gevormd
 • 2 tot 3 jaar 
  Medeklinkerverbindingen worden gemaakt (bijvoorbeeld sp, st)
 • 3 tot 4 jaar 
  Enkele klanken zijn nog moeilijk, zoals, j,l,r,sch,fl,kn,zw 
  50% tot 75 % van wat het kind zegt is verstaanbaar voor anderen
 • Vanaf 4 jaar 
  Goed verstaanbaar voor anderen