Verkeerd stemgebruik of een aandoening aan de stembanden veroorzaken stemklachten. StemproblemenBijKinderenHet stemgeluid wijkt af qua klank (hees - schorheid), omvang (laag en hoog) en volume.

Lichamelijke oorzaken

 • Knobbeltjes op de stemband
 • Mondademen
 • Aandoening van de luchtwegen
 • Onvoldoende werking van het zachte gehemelte

Verkeerd stemgebruik

 • Verkeerd en/of veel roepen/ gillen/schreeuwen
 • Gekke stemmen nadoen
 • Te hoog of te hard spreken/zingen
 • Overmatig kuchen/keelschrapen

Kenmerken

 • Stem klinkt hees of schor
 • Stem klinkt zacht
 • Stem valt soms weg
 • Vaak schreeuwen, kuchen of schrapen
 • Klachten over keelpijn of andere KNO-klachten
 • De stemklachten zijn langdurig en het herstel verloopt moeizaam/slecht

Bij een stemstoornis is er een afwijkende klank in de stem.StemVolwassenenDat kan het gevolg zijn van verkeerd stemgebruik, bijvoorbeeld door slechte coördinatie van ademhalen en stem geven. Er kan ook een organische oorzaak  zijn, bijvoorbeeld stembandknobbeltjes, poliepen.
Stemstoornissen kunnen ook het gevolg zijn van psychosociale stressfactoren en emoties.
De stemproblemen kunnen belemmerend werken in het sociale verkeer of bij het uitoefenen van een beroep.

Kenmerken

 • De stem klinkt hees of schor
 • De stem klinkt te hard of te zacht
 • Pijnklachten in het keelgebied
 • Stem "slaat over"
 • Afonie (stem is weg, alleen fluisteren is nog mogelijk)
 • Een globusgevoel (gevoel van prop in de keel)