Gehoorproblemen bij kinderenEen kind leert de taal en spraak door te luisteren naar zijn omgeving en die te imiteren. Als het kind in de eerst levensjaren oorproblemen heeft en aan gehoorverlies lijdt, kan het achterraken in z’n spraak - en taalontwikkeling.
Er ontstaan uitspraakproblemen, woordenschat en zinsopbouw blijken vaak minder goed ontwikkeld.
Ook kunnen de wisselende gehoorverliezen leerprestaties op school negatief beïnvloeden.
Doordat het kind zich steeds moet inspannen om goed te kunnen horen ontstaan er soms gedragsproblemen.

Signalen

  • Het kind reageert niet op geluiden
  • De spraak – en taalontwikkeling loopt vertraagd (zie ook taalontwikkeling)
  • Het kind maakt zelf weinig geluid
  • Het kind is vooral gericht op het gelaat