VInformatie over articulatieproblemeneel jonge kinderen kunnen nog niet goed articuleren.
Een kind kan moeite hebben met het programmeren, afstemmen en controleren van de bewegingen die nodig zijn voor een juiste uitspraak.
Het kan ook zijn dat een kind woorden onvolledig uitspreekt.
Communiceren is moeilijk want het kind is niet goed te verstaan. Dit kan leiden tot frustratie.

Voorbeelden

 • Bepaalde klanken, delen van woorden of zinnen worden weggelaten
 • Klanken worden vervangen door andere klanken
 • Het spreektempo ligt te hoog
 • De uitspraak is nasaal
 • Slissen
 • Het kind is om een andere reden moeilijk te verstaan

 

Minimum spreeknormen 

 • Tot 1 jaar 
  Veel en gevarieerd brabbelen
 • 1 to 1,5 jaar 
  Verschillende klanken worden gevormd: p,b,m,t,d,f 
  Er worden meerdere lettergrepen gebruikt.
 • 1,5 tot 2 jaar 
  k en g worden gevormd
 • 2 tot 3 jaar 
  Medeklinkerverbindingen worden gemaakt (bijvoorbeeld sp, st)
 • 3 tot 4 jaar 
  Enkele klanken zijn nog moeilijk, zoals, j,l,r,sch,fl,kn,zw 
  50% tot 75 % van wat het kind zegt is verstaanbaar voor anderen
 • Vanaf 4 jaar 
  Goed verstaanbaar voor anderen

StotterenKinderen kunnen niet meteen vloeiend spreken, die ontwikkeling gaat geleidelijk.
Stotteren, niet-vloeiend praten, manifesteert zich vaak tussen het tweede en zevende jaar maar kan ook op latere leeftijd ontstaan.
We spreken van stotteren als klanken, lettergrepen of woorden worden herhaald, klanken worden verlengd of de spraak wordt geblokkeerd.
De oorzaak kan een zwakke aanleg voor timing van spraakbewegingen zijn. Deze zwakke aanleg kan erfelijk zijn.
Veel kinderen maken rond het derde levensjaar een periode door waarin er  (tijdelijk) "gehakkeld" wordt. Dit noemen we fysiologisch stotteren.

Hoorbare kenmerken

 • Herhalen van klanken, woorddelen of woorden
 • Verlengen van klanken
 • Blokkeren of vastzitten op een klank
 • Het maken van bijgeluiden
 • Gebruik van aanloopwoorden, stopwoorden en synoniemen

Zichtbare kenmerken

 • Opvallende spanningen
 • Bijbewegingen in het gezicht
 • Meebewegen met handen of ledematen

Bijkomende verschijnselen

 • Het vermijden van spreeksituaties
 • Het vermijden van woorden en/of klanken

 

Twijfelt u of een kind stottert? Vraag advies aan een logopedist of stottertherapeut.
Voor de screeningslijst stotteren klik hier.

Stotteren is een complex probleem, aangezien de stoornis invloed kan hebben op de gehele persoon. StotterenVolwassenenHet is een combinatie van spraak – en communicatiestoornissen.
Negatieve emoties zoals schaamte, schuldgevoelens en verlegenheid spelen vaak een rol.
Een doeltreffende therapie moet elk aspect van het stotteren aanpakken.

Mogelijk kenmerken van stotteren

 • Onvloeiend spreken in de vorm van het herhalen van klanken, woorddelen of woorden
 • Verlengen van klanken
 • Blokkeren of vastzitten op een klank
 • Het maken van bijgeluiden
 • Gebruiken van aanloopwoorden, stopwoorden en synoniemen
 • Opvallende spanningen
 • Bijbewegingen in het gezicht
 • Meebewegen met handen of ledematen
 • Vermijden van (moeilijke) spreeksituaties
 • Vermijden van bepaalde (moeilijke) woorden

Dysartrie is een spraakstoornis die is veroorzaakt door beschadiging van het zenuwstelsel. informatie over dysatrie
Spieren die nodig zijn voor het ademen, de stem en de uitspraak werken onvoldoende.
Dysartie kan het gevolg zijn van een beroerte (CVA), een ongeval of een neurlogische aandoening zoals Parkinson, A.L.S of MS

Kenmerken

 • Een onduidelijke uitspraak (binnensmonds)
 • Een te zachte/hese stem,
 • Eentonig spreken (monotoon)
 • Nasaal spreken
 • Problemen met kauwen, slikken en speekselcontrole