Afasie is een taalstoornis veroorzaakt door hersenletsel in de linkerhersenhelft.Informatie over afasieEr kunnen problemen ontstaan met spreken, lezen, schrijven en het begrijpen van taal.
Afasie is er in verschillende soorten, afhankelijk van ernst en de combinatie van de verschijnselen.
Oorzaken van afasie kunnen zijn: een beroerte, hersentumor of een andere aandoening in de hersenen.

Kenmerken

  • Problemen met spreken
  • Problemen met lezen
  • Problemen met schrijven
  • Problemen met begrijpen van gesproken en/of geschreven taal
  • Moeite met het vinden van woorden
  • Stemproblemen