Het coronavirus houdt ons allemaal bezig.
Om verspreiding te voorkomen zijn steeds meer maatregelen nodig.
Thuiswerken is één van de adviezen die wordt gegeven om het coronavirus in te dammen.
Wij hebben besloten dat alle logopedische afspraken vanaf maandag 16 maart 2020 niet meer in de praktijk zullen plaatsvinden.
We willen de zorg echter wel graag continueren en hebben gekeken naar alternatieven.
Daarom gaan wij vanaf 16 maart de logopedische behandeling zoveel mogelijk via telelogopedie voortzetten.
Telelogopedie wordt net als 'gewone' logopedie vergoed vanuit de Basisverzekering. Hiervoor zullen we met elkaar gaan videobellen.
Het is ook voor ons een nieuwe manier van werken, maar we proberen samen met u er het beste van te maken.

Met vriendelijk groet
Nicole, Sharon, Sandra en Saskia

 

ZoomLogo

Download telelogopedie-app Zoom voor :

AppleIosStore  IOS / Apple / iPhone / iPad

GooglePlayStore Android

WindowsLogo   Windows