Aanvullende maatregel geldend voor alle locaties
Binnen is het dragen van een mondkapje verplicht. (vanaf 13 jaar)
U dient de instructies van de logopedisten of beheerders op te volgen.

Extra informatie met betrekking tot wijkcentrum de Schelf
Als gevolg van de nieuwe corona-maatregelingen is het wijkcentrum de Schelf gesloten.
De afspraken bij de logopedist gaan echter gewoon door.
U kunt gebruik maken van de ingang aan de achterzijde (aan de kant van de peuterspeelzaal).  Als de deur gesloten is kunt u buiten wachten tot de logopedist u op komt halen.
Houd er rekening mee dat er geen gebruik gemaakt kan worden van het toilet.

Extra informatie met betrekking tot wijkcentrum de Schöppe
Als gevolg van de nieuwe corona-maatregelingen is het wijkcentrum de Schöppe gesloten.
De afspraken bij de logopedist gaan gewoon door. De voordeur zal echter gesloten zijn. U kunt buiten wachten tot de logopedist u op komt halen.
Houd er rekening mee dat er geen gebruik gemaakt kan worden van het toilet

HygienemaatregelenLPA

 

 

ZoomLogo

Download telelogopedie-app Zoom voor :

AppleIosStore  IOS / Apple / iPhone / iPad

GooglePlayStore Android

WindowsLogo   Windows